Artykuł sponsorowany

Na jakiej zasadzie działa monitoring oświetlenia awaryjnego?

Na jakiej zasadzie działa monitoring oświetlenia awaryjnego?

Monitoring oświetlenia awaryjnego to niezwykle istotny element systemu bezpieczeństwa w budynkach użyteczności publicznej. Jego głównym zadaniem jest kontrola i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem oświetlenia ewakuacyjnego oraz awaryjnego. W sytuacji zagrożenia, takiego jak pożar czy awaria energetyczna, sprawne oświetlenie awaryjne może uratować życie wielu osób. Właśnie dlatego tak ważne jest, aby monitoring oświetlenia awaryjnego działał na najwyższym poziomie.

Podstawowe zasady działania monitoringu

Monitoring oświetlenia awaryjnego opiera się na kilku podstawowych zasadach. Po pierwsze, system monitoringu musi być niezależny od zasilania sieciowego, aby mógł działać nawet w przypadku awarii energetycznej. Po drugie, monitoring powinien obejmować zarówno oświetlenie ewakuacyjne, jak i awaryjne. Po trzecie, system monitoringu musi być wyposażony w odpowiednie czujniki i detektory, które umożliwią szybką detekcję wszelkich nieprawidłowości w działaniu oświetlenia. Po czwarte, monitoring powinien być zdolny do generowania alarmów i powiadomień dla odpowiednich służb w przypadku wykrycia problemów z oświetleniem awaryjnym.

Czujniki i detektory w systemie monitoringu

W systemie monitoringu oświetlenia awaryjnego stosuje się różne rodzaje czujników i detektorów. Najważniejsze z nich to czujniki napięcia, które kontrolują poziom napięcia w instalacji oświetleniowej oraz detektory przepływu prądu, które monitorują obciążenie poszczególnych obwodów. Ponadto, w systemie monitoringu mogą być zastosowane czujniki temperatury, wilgotności czy dymu, które pomagają wykryć ewentualne zagrożenia, takie jak przegrzewanie się instalacji czy pożar. Wszystkie te czujniki i detektory są niezbędne do zapewnienia pełnej kontroli nad działaniem oświetlenia awaryjnego.

Systemy centralne i zdalny dostęp

Nowoczesne systemy monitoringu oświetlenia awaryjnego wykorzystują technologię komunikacji bezprzewodowej oraz systemy centralne, które pozwalają na zdalny dostęp do informacji na temat stanu oświetlenia awaryjnego. Dzięki temu, odpowiednie służby mogą na bieżąco kontrolować działanie oświetlenia awaryjnego i szybko reagować na ewentualne problemy. Zdalny dostęp do systemu monitoringu jest szczególnie przydatny w przypadku dużych obiektów, takich jak centra handlowe, szpitale czy lotniska, gdzie kontrola oświetlenia awaryjnego na miejscu byłaby bardzo czasochłonna i trudna do zrealizowania.